Kompier Coaching

een gezonde dosis werkplezier in de zorg

Waarom Kompier Coaching?

Kompier coaching biedt doelgerichte coaching, training en HR-ondersteuning die zorgprofessionals centraal stelt.

Jouw verhaal telt! 

Zorgprofessionals zijn, meer dan ooit, onmisbaar

Deze ongewone tijd vraagt veel van onze zorgprofessionals. Eigen grenzen gewaken, is er niet makkelijker op geworden. En meer dan ooit nodig, om het vol te houden.

Mensen in de zorg hebben een beroep waarin het draait om ‘zorg voor de ander’.  De zorg voor de ander staat voorop, altijd. Deze intrinsieke motivatie heeft de zorg nodig, wat zou Nederland nu zonder zorgprofessionals moeten!

Het zorgen voor de ander, maakt dat zorgprofessionals geneigd zijn zichzelf uit het oog te verliezen. De vraag stellen; waar heb ik behoefte aan of waar liggen mijn grenzen, komt op de tweede plek. Zorgprofessional krijgen best wat voor de kiezen. Hoe zorg je er dan toch voor, op een prettige en gezonde manier het werk in de zorg uit te kunnen oefenen?

Werkplezier als basis.

De basisvoorwaarden voor goede werkomstandigheden zijn vaak geregeld, dat is fijn. Echter is werkplezier niet in een cao of regeling te vangen. Werkplezier en een prettig werkklimaat zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van teams, leidinggevende, werkgever en om te beginnen van het individu. Wanneer blijkt dat verandering hierin nodig is én de motivatie voor (gedrags) verandering aanwezig, dan is coaching een sterk middel dit proces te faciliteren. Zo kan coaching een bijdrage leveren aan betere (werk) relaties, werkplezier en een prettig werkklimaat. 

Hart voor de zorg
Oprecht betrokken
Deskundig (NOBCO en CRKBO geregistreerd)

Wil jij het anders? Voor jezelf of je medewerkers?

Ik ben er voor jou!
Het doelgericht verwerven van nieuw gedrag, dat is waar het in coaching om gaat. Het leren inzien een andere route te kunnen kiezen en oude patronen leren doorbreken.
Dit levert betere (werk) relaties en plezier op.

“Ik heb bij Mirjam een persoonlijk leiderschapsprogramma mogen volgen. Samen met de andere regieverpleegkundigen doorliep ik het programma en wat heeft het mij veel opgeleverd. Mirjam heeft ons verschillende methodes aangereikt die ingezet kunnen worden in het persoonlijk leiderschap. Als eerste gingen we terug naar onze eigen basis; wat zijn mijn normen en waarden en hoe bepalend kunnen deze zijn in het leidinggeven. Ik heb geleerd me hier bewust van te zijn waardoor ik waarde/oordeelvrij kan communiceren. Met de aangereikte methodes sta ik steviger in mijn schoenen en heb ik overzicht kunnen creëren in mijn werkzaamheden. Bovendien was het als groep erg verbindend dit traject samen te ondergaan”

Therese Bredewolt

Regieverpleegkundige, Interakt Contour

Ik heb Mirjam leren kennen als een zeer zorgvuldige, invoelende en scherpe coach. Ze stelt de juiste vragen en weet je te prikkelen en in beweging te brengen.”

 

Sascha van Meer

HR professional, Van Meerwaarde