Teamcoaching

Meer werkplezier in de zorg

Teamcoaching en training

Werken in de zorg doe je niet alleen. Veelal is dit in een (zelfsturend) team. Een team van professionals met allen eigen inzichten, ervaringen en karakters. Het team waarin je werkt is feitelijk een systeem; een sociaal geheel waarbij ieder in onderlinge verbinding met elkaar staat.

Zo heeft elk individu een rol en een bijdrage in de ontwikkeling van het team als geheel. 

Samen, door middel van teamcoaching, een stap zetten naar meer werkplezier? Of tijdens een training ontdekken waar jouw invloed op verandering zit?

 

Het teamcoach proces

Teamleden beïnvloeden elkaar voortdurend en tegelijkertijd reageren ze op elkaars beïnvloeding. De bijdragen en de wijze van die interactie staat bij teamcoaching centraal. Teamcoaching is gericht op verandering van deze interactie en de daaronder liggende denkstructuur van het team. Belangrijk hierbij is het bewust maken van onderstromen en overtuigingen en het eigen aandeel daarin. Het gaat erom (denk) patronen te herkennen en van daaruit gezamenlijk nieuwe besluiten te nemen in gedrag. Dit levert een betere samenwerking en kwaliteit van zorg op.

De werkwijze

We starten met een inventarisatie. Wat wil het team veranderen en wat weerhoudt het team ervan de situatie zelf te veranderen? We formuleren wat er nodig is om de doelen van het team te behalen. Klikt het genoeg om verder te gaan? Dan wordt er een offerte op maat gemaakt. De duur van een teamcoachingstraject is afhankelijk van de leerdoelen van het team. Vaak gaat het bij een teamcoachingstraject om een combinatie van begeleidingsvormen, die bijdragen aan het behalen van de leerdoelen. De werkwijze van teamcoaching gaat volledig in overleg met de opdrachtgever. We organiseren momenten van voortgangsbewaking. Samen met de teamcoach wordt feedback naar elkaar gegeven en bouwen we samen verder. Het teamcoachingstraject wordt afgesloten met een evaluatie van de resultaten.

Het resultaat

Het team is eigenaar van de voorafgestelde doelen en het gewenste resultaat.

Wanneer denkpatronen worden herkend en vanuit daar gezamelijk nieuwe besluiten in gedrag worden genomen, levert dit een betere samenwerking, werkplezier en kwaliteit van zorg op!

 

 

Win het werkplezier (terug) op je afdeling. Hier vind je mij:

Bel gerust
Adres

Wollegras 11

3417 RV Montfoort