Een nieuw jaar, 2024!

Een nieuw jaar is begonnen! Hoe ben jij hem gestart? Sinds een aantal jaren heb ik de gewoonte aan het begin van ieder jaar, mijn jaar visueel in te richten, mijzelf een intentie mee te geven en dit op te schrijven. Vaak kies ik ook een ‘jaarwoord’, een...

Januari 2023 Een nieuw jaar

Welke keuzes maak jij? Een nieuw jaar is begonnen! Uiteraard wens ik je veel goeds voor 2023. En dat niet alleen; ik wens je ook momenten van ongemak, twijfel, onderbuikgevoelens, onrust en conflict. Dit wens ik je toe omdat dit momenten zijn van groei. Groei naar een...

12 sept 2022 De impact van coaching

‘Uit twee recente meta-analyses, kritische analyses van de gerandomiseerde onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan, blijkt dat coaching op de werkvloer positieve effecten heeft op de prestaties, vaardigheden, coping-mechanismen, het welbevinden en de...

12 mei 2022 Dag van de Zorg!

Vandaag is het de Dag van de Zorg! Een hele mooie dag om stil te staan bij alle mensen die werken in de zorg en dagelijks klaarstaan voor het welzijn van een ander. Hoe bijzonder en onmisbaar is dat? In mijn ogen is dat enorm bijzonder! Vanuit het hart (liefdevol) en...