In samenwerking met Zorg voor leren, heb ik de online Workshop ‘Coach van je cliënt’ ontwikkeld.

Deze workshop is bedoeld om zorgprofessionals handvaten te geven om, vanuit een coachgerichte benadering, de cliënt met zijn ziekte of probleem om te laten gaan. Hiermee kun jij als zorgprofessional een waardevolle bijdrage leveren aan een betere kwaliteit van leven.

Wij weten dat mensen die meer autonomie, verbondenheid en competentie ervaren zich over het algemeen gelukkiger voelen. Door aandacht te hebben voor deze behoeften, kun je het geluk van cliënten (en jezelf) beïnvloeden. En dit hoeft in de dagelijkse zorg niet meer tijd te kosten.

Welke invloed heeft een mens zelf op het hebben van een prettig leven? In hoeverre ervaart jouw cliënt autonomie? In de praktijk zien we dat er nog veel wordt ingevuld voor de cliënt. Soms bewust maar vaak onbewust. Welke kwaliteiten zitten er in de cliënt verscholen? Wat kan er, ondanks de ziekte of beperking, nog wel?

In deze workshop leer jij, vanuit een coachgerichte benadering, je cliënt met zijn ziekte of probleem omgaan.

Wat levert deze training jou op:

  • Bewustwording van jouw manier van zorgen
  • Potentiële kwaliteiten van je cliënt ontdekken
  • Inzicht in coping mechanismen
  • Meer verbondenheid met je cliënt
  • Een bijdrage aan een betere kwaliteit van leven
  • Werkplezier!!

Hoe pakken we dit aan:

  • Vanuit de theorie leer je, met actieve oefeningen en casuïstiek, van elkaars ervaringen.

Voor wie is de training ’Coach van je cliënt’ interessant?

  • Voor iedereen die zich wil inzetten voor de kwaliteit van leven van zowel je medemens, als van jezelf.

Interesse in deze workshop? Neem gerust contact met mij op.