Wat kunnen we veel van elkaar leren! Dit werd mij weer duidelijk, tijdens het webinar Arbeidsmarkt Zorg georganiseerd door Compagnon. Zo heeft Paul Kramers zich binnen zijn zorgorganisatie, naast het inzetten op recruitment, gericht op de interne arbeidsmarkt. Zij ontwikkelden o.a. een eigen verkorte leerweg, zetten in op het verhogen van arbeidscontracten en richten het roosterproces opnieuw in. Het Fransiscus gasthuis boekte veel succes met wervingscampagne ‘de Klomp’. Uit het arbeidsmarktrapport, gepresenteerd door Geert-Jan Waasdorp, bleek hoe belangrijk zorgprofessionals de werksfeer vinden. De werksfeer staat met stip op 1 genoemd als belangrijkste werkaspect. Daarom zet ik mij blijvend in voor werkplezier in de zorg!