Uit twee recente meta-analyses, kritische analyses van de gerandomiseerde onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan, blijkt dat coaching op de werkvloer positieve effecten heeft op de prestaties, vaardigheden, coping-mechanismen, het welbevinden en de zelfregulatie van coachees’.

Onderzoek Psychologie Magazine | Coachsessies | Coachfinder

Dit vind ik leuk om te lezen als coach. Toch ben ik binnen mijn coachwerk in de VVT, zoekende naar de meest effectieve inzet van (team)coaching. Op welke manier draagt coaching duurzaam bij aan bijvoorbeeld een betere samenwerking? Wanneer zie je er nu echt iets van terug op de werkvloer en hoe houdt een team dit dan vast in de waan van de zorgdag? Ik ben er nog niet uit. Samen met mijn teamcoach collega’s bij Welthuis, proberen wij samen die puzzel te leggen. Een leuke uitdaging, die ons scherp houdt!